มุ่งเน้นไปที่ศูนย์การเชื่อมต่อข้อมูล

ข่าว

โมดูลออปติคัล BIDI คืออะไร?

โมดูลออปติคัล BIDI คืออะไร?

โมดูลออปติคัลส่วนใหญ่ในตลาดปัจจุบันส่งข้อมูลผ่านเส้นใยแสงสองเส้น ใยแก้วนำแสงหนึ่งเส้นใช้ในการรับข้อมูลจากอุปกรณ์เครือข่ายและใยแก้วนำแสงอื่น ๆ ใช้ในการส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์เครือข่าย อย่างไรก็ตามมีโมดูลออปติคัลชนิดหนึ่งที่สามารถรับส่งข้อมูลด้วยใยแก้วนำแสงเพียงเส้นเดียว...

2512-2020
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว